Winter Afslag / Winter Discount

 Kry 25% afslag tydens Junie/Julie

Get 25% discount during June/July

Welkom / Welcome

AgriNam


AgriNam , die eerste webwerf ontwerp vir Namibiese boere om hul vee, voere, dienste, ens maklik aanlyn te adverteer.


AgriNam , the first website designed for Namibian farmers to easily advertise their livestock, feeds, services, etc. online.

AgriNam bied elkeen wat boer die geleentheid om hul produkte aanlyn te adverteer.


AgriNam offers everyone that farms the opportunity to advertise their products online.

AgriNam beskik oor die volgende fasiliteite:

 • Logo van Plaas / Boerdery
 • Kort opsomming ivm die Boerdery
 • Verskillende diere en/of voere
 • Kontak besonderhede
 • Kaart & aanwysings
 • Foto�s
 • Ekstra dokumente
 • Kalender

AgriNam has the following facilities:

 • Logo of Farm / Farming
 • Brief summary about the Farm
 • Different animals and / or feeds
 • Contact details
 • Map & Directions
 • Photos
 • Additional Documents
 • Calendar

Back Back to top